1. Ana Sayfa
  2. Ekonomi
Trendlerdeki Yazı

Yatırım Araçları Nedir? 21. Yüzyılda Yatırımcıya Nasıl Kolaylık Sağlanır?

Yatırım Araçları Nedir? 21. Yüzyılda Yatırımcıya Nasıl Kolaylık Sağlanır?
Yatırım araçları
+ - 0

Yatırım araçları yatırım yapan her yatırımcının ihtiyaç duyduğu varlıklardır. Bu varlıklar, tahvil, döviz, hisse senedi, hazine bonosu gibi araçlardır. Yatırım araçlarının ifade ettikleri yatırım şekli ve riskleri birbirinden ayrılır. Yatırım araçları, yatırımcının sermaye değerinin artmasını sağlar. Herhangi bir yatırım aracına yönlendirilmeyen para, değer kaybeder.

Yatırımlar bireysel, şirket tarafından ya da işletmeye yönelik yatırımlar olabilir. Bu yatırımların planlı bir şekilde yapılması yatırımcıya uzun vadede yüksek kazanç sağlamaktadır. Yatırım için kullanılacak sermaye, uygun bir yatırım aracına yönlendirildiğinde ise daha yüksek kar edilmektedir.

En Uygun Yatırım Aracı Nasıl Belirlenir?

Yatırım araçları
Yatırım araçları

Yatırım araçları, yatırımcı tercihlerine göre değişim gösterir. Bu yatırım araçlarının riskleri, getirileri ve işlem türleri farklılık göstermektedir. Bu nedenle yatırım amacına uygun bir araç seçilmesi tavsiye edilir. Yatırım için hangi aracın tercih edilmesi gerektiği iyi bilinmelidir. Çünkü her aracın prensipleri ve piyasaya verdiği tepkiler birbirinden farklıdır.

Yatırımcıya uygun araç belirlenmeden önce hedeflerine bakılmalıdır. Hedefe uygun seçilen araç, yatırımın daha güçlü bir şekilde ivme kazanmasını sağlar. Yatırım yapmadan önce piyasalar takip edilmeli, ücret, komisyon gibi giderler belirlenmelidir. Yapılacak yatırımın kısa, orta, uzun vadeli seçeneklerinden hangisi ile yapılacağı kararı verilmelidir.

Yapılacak yatırım riskleri analiz edilmeli, olası riskler öğrenilmelidir. Yatırım üzerinde oluşabilecek risklerin minimuma indirilmesi için danışmanlardan destek de alınabilir. Aynı anda farklı araçlar üzerinden yatırım da yapılabilir. Böylece yatırım çeşitliliği sağlanarak kar etme olasılığı arttırılır.

1.Hisse Senetleri

b 3

Hisse senetleri, anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan kıymetli evraklardır. Yatırım araçları arasında en sık tercih edilen araçtır. Hisse senetleri ile senedin satın alındığı şirket üzerinde ortaklık hakkı edinilir. Hisse senedi, uzun vadeli bir yatırım aracı olmasının yanı sıra yüksek risk de barındırmaktadır. Bu nedenle piyasaların sürekli takibi gerekir. En iyi yatırım araçları arasında görülmektedir.

2.Tahvil

d 1

Tahvil, daha çok borçlanmayı ifade eden bir kıymetli evraktır. Tahvil, anlam olarak devletin veya ticari kuruluşun borç sağlayabilme amacıyla çıkardığı değerli kağıttır. Bu kağıt, yıllık belli bir faiz getirir, alınıp satılabilir. Yıl sonundaki faiz getirisi yatırım biçiminin temelidir. Yatırımcı tahvil ile devletin veya başka bir kuruluşun finansman ihtiyacını karşılamayı amaçlar.

Tahvil, sabit geliri olan bir yatırım aracıdır. Genellikle kısa vadeli finansman aracı olarak kullanılırlar. Tahvil çıkaran şirket, uzun vadeli alacaklı konumundadır. Tahviller, anonim şirketler tarafından çıkarılır. Tahvilin vadesi dolduğunda kişiler arasındaki hukuki bağ da sona erer.

3. Gelir Ortaklığı Senetleri

dd

Gelir ortaklığı senetleri, haberleşme, ulaşım ve enerji tesisleri kapsamında olabilir. Telekominikasyon sistemleri, deniz, hava, kara ve demir yolu gibi ulaşımı sağlayan sistemlerde de ortaklık sağlayabilir. Kişiler, yalnızca altyapı sistemlerinde ortaklık sağlayabileceğini bilmelidirler. Gelir ortaklığı senetleri, sahibine mülkiyet hakkı vermez.

Gelir ortaklığı senetleri, değişken faize sahip tahvil olarak nitelendirilebilir. Yatırımcının isteğine göre kolaylıkla nakde çevrilebilir. Ana senet ve kuponlardan oluşur. Kamu kuruluşu tarafınca elde edilen gelir, MB bünyesindeki hesaba yatırılır. Bu hesap ile vadesi dolduğunda pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

4.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

ff

Varlığa dayalı menkul kıymetler, günümüzde en çok kazandıran yatırım araçları arasında yer almaktadır. Bu teknik, kurumların bilançolarındaki senet veya teminata konu alacaklarının ikincil bir piyasada pazarlanabilir menkuller haline getirilmesidir. Varlığa dayalı menkul kıymetlerin ISIN kodunun olması pratik yapıda tahvil ve bonoya benzetilir.

Varlığa dayalı menkul kıymetler, genellikle yurtdışında kullanılan bir yatırım aracıdır. Geleceğin yatırım araçları arasında görülmektedir. Yatırımcılarına, teminata dayalı güvenli yapı, çeşitlendirilmiş yatırım portföyü ve yüksek getirili bir yatırım alternatifi sunar. Tüketici kredileri, finansal kiralama sözleşmelerinden oluşan alacaklar bu menkul kıymetin konusunu oluşturur.

5.Bono

fff

Bono, orta vadeli bir yatırım aracıdır. Özel şirketlerin veya devlet kurumlarının borcunu oluşturan menkul kıymetlerdir.  En risksiz yatırım araçları arasında olan bono, yatırımcı tercihine göre değerlendirilir. Tahvilde olduğu gibi risk alınarak az da olsa daha yüksek oranda gelir elde edilebilir.

6.Repo

Repo, bankalar tarafınca yapılan kağıt satma işlemidir. Belli bir faiz oranıyla, belli bir süre sonunda geri satın alınma garantisi verilerek yatırım araçları satılmasıdır. Bu menkul kıymetler bono, tahvil ve benzeri değerlerdir.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorum Yap