1. Ana Sayfa
  2. Ekonomi
  3. Klasik Ekonomi Nedir? | 2021 Ekonomisi Neyi Etkiler?
Trendlerdeki Yazı

Klasik Ekonomi Nedir? | 2021 Ekonomisi Neyi Etkiler?

Klasik ekonomi nedir

Klasik ekonomi nedir, hayatımızdaki etkisi nedir gibi soruların cevabını bu yazımızda bulacaksınız. Ekonomi nedir kısaca tanımı ile başlayalım. Ekonomi, eldeki kaynakları kullanarak gereksinimleri karşılama eylemlerini inceleyen bilim dalıdır.

Ekonomi sözcüğü, Yunanca’da “hane halkı” anlamına gelen oikos ve “yönetim” anlamına gelen nomos sözcüklerinden oluşur. Eş anlamlısı olan iktisat ise Arapça kökenli olup “bilinçli, ılımlı hareket” anlamındadır.

Günümüzde, kapitalist sistemin yaygınlaşması nedeniyle ekonomi denildiğinde akla sadece tüketim gelmektedir. Oysaki ekonomi, tüketim dışında üretim ve paylaşım gibi unsurları da etkiler. Bu üç unsur ekonominin temel sorularının ve analizlerinin kaynağını oluşturur. Üretim, tüketim ve paylaşım ögelerinin etkinliği denetlenir ve iyileştirmeler yapılır.

Klasik ekonomi nedir
Klasik ekonomi nedir

Dünden Bugüne Klasik Ekonomi Nedir?

Ekonomi, bugüne dek dört farklı evrimden geçmiştir. 18. yüzyıla kadar olan bilim öncesi dönem, ardından gelen klasik dönem ekonomi biliminin doğuşunun ilk evresidir. Sonrasında temel teorik ilkelerin bulunuş ve düzenlenişi gelmektedir. Bu dönem klasik ekonomi dönemine tepkiler dönemi olarak da bilinmektedir. Son olarak çağdaş derinleşme ve yayılma evresi gelir. Modern ekonomi bu evrede doğar.

Geçmiş zamanlardan beri klasik ekonomi nedir sorusu hayatımızda önemli bir yer tutmuştur. Eski Yunan filozoflarının çoğu da bu konuya eğilmiştir. Özellikle Aristo, Sokrat ve Platon adil fiyat, iyi para politikası ve toplum çıkarı gibi konularda düşünceler oluşturmuşlardır. Buna karşın Ortaçağ filozofları ekonomi konusunda Yunan filozoflar kadar bilgiye sahip değillerdi.

Klasik ekonomi nedir

İlk çağlardan bu yana ekonomi, toplumsal ihtiyaçlara ve eldeki imkanlara göre değişimler göstermiştir. Tarıma elverişli olan bölgelerde üretimin ve ticaretin temelini tarımsal ürünler ve faaliyetler oluşturmaktaydı. Ağırlık ölçülerinin ve matematiğin bulunması da hukuk kurallarıyla birleşerek ticarete katkıda bulunmuştur. Madenler ise para olarak kullanılmadığı dönemlerde bir takas aracı olarak değer görmekteydi.

Ekonominin Temel Varsayımları

Klasik ekonomi nedir ne iş yapar ve günümüze gelene değin nasıl değişimler gösterdi siz de merak ediyor musunuz? 18. Yüzyıl sonlarında başlayıp 19. Yüzyıl ortalarına dek süren dönem klasik ekonomi olarak adlandırılır. Bu dönem, klasik ekonomistlerin, ekonomiyi rasyonel biçimde tanımlamasıyla oluşur. Ekonomistlere göre, ekonomi kendi dengesini herhangi bir müdahaleye gerek duymadan sürdürebilir.

Klasik ekonomi bazı varsayımlar temeline oluşturulmuştur. Bunlardan biraz bahsedelim. Ekonomide tam rekabet koşulları geçerli olacaktır. Bu varsayım ile piyasadaki hiçbir firma, bir diğerinin sattığı ürünün fiyatına etki etmeyecektir. Bir diğeri ücret, faiz oranı ve ürünlerin fiyatlarının esnekliğidir. Yani bu unsurlar ekonomik durumlara göre değişkenlik göstererek ekonomiye uyum sağlayacaktır.

Klasik ekonomi nedir

Say yasası olarak da bilinen bir diğer varsayım, her arz kendi talebini yaratır varsayımıdır. Bu varsayım ile piyasaya sürülen her malın üretim değerine eşit bir talep göreceğini anlatır. Klasik ekonominin diğer varsayımı ise para üzerine kurulmuştur. Para, ekonomide bir araç olarak kullanılır ve talebinin amacı sadece işlem görmesidir.

Mikroekonomi Nedir?

Yunanca “mikros” kelimesinden türemiş olan mikroekonomi, ekonomiyi tüketiciler, sanayiler ve firmalar üzerinden inceler. Mikroekonomi, bir malın nasıl üretileceği, ne kadar üretileceği, kimler için üretileceği konuları üzerinde çalışmalar yapar. Üretilen bu ürünlerin dağılım, üretim ve paylaşımlarındaki etkinliği inceleyerek analiz yapmak da mikroekonominin görevleri arasındadır.

Mikroekonomi, ekonomiyi oluşturan ve etkileyen daha küçük kapsamlı unsurları inçler ve analiz eder. Bu nedenle bireylerin tercihleri, firmaların üretimleri önemli yer tutar. Fırsat maliyetini, arz ve talebi inceleyerek ekonominin esnekliğini inceler. Fırsat maliyeti, bir seçim yaparken başka bir seçimden vazgeçilmesi olarak tanımlanabilir. Örneğin, kahve içmek yerine kitap almak sizin için bir fırsat maliyetidir.

Klasik ekonomi nedir

Klasik ekonomi nedir sorusunu mikroekonomi ve makroekonomi arasındaki fark nedir sorusu takip ediyor. Mikroekonomi daha küçük birimleri yani bireysel seçimleri, üretim firmalarını ve sanayileri inceler. Makroekonomi ise enflasyon, işsizlik nedenlerini, para politikalarını, ekonomik büyüme gibi daha geniş kapsamlı konuları inceler.

Makro Ekonomi Nedir?

Makroekonomi, toplam tüketim, toplam üretim, uluslararası ticaret, milli gelir gibi toplam büyüklükleri inceleyen ekonominin alt dalıdır. Makroekonomi, mikroekonomiye kıyasla daha büyük ekonomik değerleri inceler. Bu unsurların etkinliklerini ölçer, dengesini kontrol eder. Makroekonominin kurucusu, John Maynard Keynes’tir. Keynes ile klasik ekonomi tanımı yerini modern ekonomiye bırakmıştır.

Klasik ekonomi döneminde ekonomistler, ekonominin kendi dengesini sağlayacağına inanıyorlardı. Ekonomiyi, devlet müdahalesini gerek görmeden ilerleyen ve kendini tamamlayan bir mekanizma olarak tanımlıyorlardı. Ancak zamanla bu düşünce şeklinin çok da doğruyu yansıtmadığı görülmeye başlandı. Keynes’in öncülüğünde modern ekonomi düşüncesi yayılmaya başladı ve yeni ekonomik dönem ortaya çıktı.

Klasik ekonomi nedir

Makroekonominin ortaya çıkmasının ardından makroekonomik analizler yapılmaya başlanmıştır. Klasik ve neoklasik ekonomistler, piyasaların kendi dengesini sağlayacağını düşündükleri için genellikle mikro ekonomik araştırmalar yapmışlardır. Yine de bazı fizyokratlar ve bir grup klasik iktisatçı makro ekonomik analizler yapmışlardır. Klasik ekonomi nedir konusuna bu yazımızla küçük bir giriş yapmış bulunuyoruz.

Yorum Yap

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yorum Yap